Friday, 1 July 2011

NOTIS UMUM

Adalah diumumkan bahawa berkuatkuasa 2hb Julai 2011 Padang Golf RRC akan dijadikan sebagai “Padang Golf Awam (Public Course)”.

Bagi maksud tersebut, pihak pengurusan padang golf (Golf Management Committe) telah menyediakan “Green Fee Voucher” dengan kadar berikut bagi membolehkan anda bermain golf di padang RRC.

GREEN FEE VOUCHER

  1. 1 Year Green Fee Voucher – RM 500.00
  2. 6 Months Green Fee Voucher – RM 280.00
  3. 3 Months Green Fee Voucher – RM150.00

SYARAT-SYARAT

  1. Pemegang Voucher dibenarkan bermain golf pada bila-bila masa tanpa had KECUALI pada masa pertandingan dan masa-masa tertentu.
  2. ‘Green Fee Voucher’ tidak boleh dipindahmilik atau digunakan oleh orang lain, selain daripada penama dalam voucher tersebut.
  3. Kadar tersebut tidak termasuk bayaran Caddy.
  4. Kadar tersebut juga tidak termasuk insuran golf.

‘WALK-IN PLAYER’ AKAN DIKENAKAN BAYARAN GREEN FEE SEPERTI BERIKUT;-

  1. Bagi pemain luar (luar daerah Ranau) RM 50.00 untuk sehari (tidak termasuk bayaran Caddy dan insuran golf).
  2. Bagi pemain tempatan (Ranau) RM 10.00 untuk sehari pada hari-hari biasa dan RM 20.00 pada hujung minggu atau kelepasan AM.

Dengan Perintah,
PEGURUSAN RANAU RECREATION CLUB (RRC)

No comments:

Post a Comment